Православный календарь

Воскресенье 23 июля 2017 / 10 июля 2017

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас шестый.

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве (1625).
Мчч. 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита, Сисиния, Менея, Вирилада и прочих (ок. 319).
Прп. Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов (1073).
Сщмчч. Петра и Стефана пресвитеров, Георгия и Нестора диаконов (1918).
Прпп. Евмения (1920) и Парфения (1905) Гортинских.
Прп. Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах (XIII-XIV).
Мч. Аполлония Сардийского (III).
Мчч. Вианора и Силуана Писидийских (IV).
Прпп. пустынников египетских, огнем и дымом уморенных (ок. 398).
Коневской иконы Божией Матери.
Свт. Василия, еп. Рязанского.
Свт. Григория, еп. Ассоского на Митилене (Греч.).
Новосщмч. преп. Иосифа Дамаскина и всех кто с ним (1860).
Собор всех святых Ватопедского монастыря на Афоне.

Евангельские чтения

Иоанна 20:1-10 (на утрене. Евангелие 7-e)
Римлянам 15:1-7
Матфея 9:27-35
1 Коринфянам 1:18-24 (на Божественной Литургии - Ризе)
Марка 15:16-32 (на Божественной Литургии - Ризе
Галатам 5:22-6:2 (преподобному)
Матфея 4:25-5:12 (преподобному)
Положение ризы Господней в Успенском Соборе
 - полное воздержание от пищи
 - cухоядение (хлеб, овощи, фрукты)
 - горячая пища без масла
 - пища с растительным маслом
 - разрешается рыба
 - разрешается рыбная икра
 - исключается мясо
 - cплошные седмицы
    - пост
    - праздник

Воскресенье, 23 июля

Тропари/кондаки

Тропарь воскресный, глас 6.
А́нгельския си́лы на гро́бе Твое́м / и стрегу́щии омертве́ша, / и стоя́ше Мари́я во гро́бе, / и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́. / Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́; / сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т. / Воскресы́й из ме́ртвых. Го́споди, сла́ва Тебе́.

Богородичен, глас тойже.
Благослове́нную нареки́й Твою́ Ма́терь,/ прише́л еси́ на стра́сть во́льным хоте́нием,/ возсия́в на Кресте́, взыска́ти хотя́ Ада́ма,/ глаго́ля А́нгелом:/ сра́дуйтеся Мне, я́ко обре́теся поги́бшая дра́хма./ Вся му́дре устро́ивый, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас тойже.
Живонача́льною дла́нию/ уме́ршия от мра́чных удо́лий/ Жизнода́вец воскреси́в всех Христо́с Бог,/ воскресе́ние подаде́ челове́ческому ро́ду:/ есть бо всех Спаси́тель,/ Воскресе́ние и Живо́т, и Бог всех.

Положение честной ризы Господа. Тропарь, глас 4.
Днесь притеце́м, ве́рнии,/ к Боже́ственней и цельбоно́сней ри́зе Спаси́теля на́шего Бо́га,/ благоизво́лившаго сию́ пло́тию носи́ти и на Кресте́ святу́ю Свою́ Кровь излия́ти,/ е́юже искупи́ нас от рабо́ты вра́жия. Тем, благодаря́ще. вопие́м Ему́:/ спаси́ оте́чество на́ше,/ и архиере́ев, и град, и вся лю́ди,/ честно́ю Твое́ю ри́зою защити́/ и спаси́ ду́ши на́ша,/ я́ко Человеколю́бец.

Кондак, глас 4.
Одея́ние нетле́ния, спаси́тельнаго целе́ния/ всем челове́ком, Влады́ко, дарова́л еси́/ Твое́ Боже́ственное сокро́вище, честну́ю ри́зу,/ я́же есть хито́н,/ е́юже живоно́сную и Святу́ю Плоть вочелове́чения Твоего́ оде́яти благоволи́л еси́./ Сию́ жела́нием прие́млюще све́тло пра́зднуем,/ стра́хом же и любо́вию, я́ко Благода́телю воспева́юще, зове́м Ти, Христе́:/ сохрани́ в ми́ре оте́чество на́ше, и архиере́ев, и вся лю́ди,/ по вели́цей Твое́й ми́лости.

Прп. Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов, глас 3.
От мирска́го мяте́жа исше́д,/ отверже́нием же ми́ра ева́нгельски Христу́ после́довал еси́/ и равноа́нгельное житие́ пожи́в,/ в ти́хое приста́нище Святы́я Горы́ Афо́на дости́гл еси́./ Отону́дуже благослове́нием отце́в в го́ру Ки́ева прише́д,/ и та́мо трудолю́бно жизнь соверши́в,/ оте́чество твое́ просвети́л еси́,/ и мно́жеству мона́шествующих стезю́ веду́щую к Небе́сному Ца́рствию показа́в,/ Христу́ сия́ приве́л еси́./ Его́же моли́, Анто́ние преподо́бне,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин кондак, глас 8.
В ми́ре я́ко А́нгел, о́тче, пожи́л еси́,/ в земли́ пеще́ру себе́ соде́лав,/ в не́йже до́бре подвиза́вся проти́ву неви́димаго врага́ ко́зней,/ и отту́ду, веселя́ся, преше́л еси́ к Небе́сным черто́гом./ Помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Анто́ние, о́тче наш.

Кондак, глас 8.
Возложи́в себе́ Бо́гу, па́че всех возлю́бленному от ю́ности, преподо́бне,/ Тому́ от всея́ души́ любо́вию после́довал еси́,/ ми́ра же тле́нная ни во что́же вмени́в,/ в земли́ пеще́ру соде́лал еси́/ и, в ней до́бре проти́ву неви́димаго врага́ ко́зней подвиза́вся,/ я́ко светоза́рное со́лнце, во вся концы́ земли́ возсия́л еси́,/ отону́дуже, веселя́ся, преше́л еси́ к Небе́сным черто́гом./ И ны́не со А́нгелы Влады́чню престо́лу предстоя́,/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, Анто́ние, о́тче наш.

Мчч. 45-ти в Никополе Армянском. Тропарь, глас 1.
Единоу́мне душе́ю свя́зани бы́вше,/ четы́редесять с пятьми́ страда́льцы святи́и,/ на врага́ ополчи́стеся,/ победи́телие же я́вльшеся,/ прия́сте венцы́ от Христа́ Бо́га/ и ве́чное муче́ний ва́ших воздая́ние,/ ты́я и нам улучи́ти моли́те,/ благоче́стно пе́сньми вас велича́ющим.

Ин тропарь, глас 4.
Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего,/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8.
Христа́ ра́ди, му́ченицы, мно́гия му́ки подъя́сте,/ и многобо́жие низложи́сте все и́дольское,/ и разруши́сте безбо́жие вся́кия пре́лести,/ Христо́вою си́лою сия́ попра́вше,/ нас всех ве́рно науча́ете вопи́ти я́ве: аллилу́ия.

Коневской иконы Богородицы. Тропарь, глас 1.
Возсия́ нам, я́ко со́лнце светоза́рное от восто́ка в велеле́пии,/ Твоя́, Влады́чице, ико́на,/ озаря́ющи чуде́с сия́нием пресла́вно/ всех, вы́ну приходя́щих к ней с ве́рою и любо́вию/ и моля́щихся усе́рдно Твоему́, е́же о Сы́не Твое́м и Бо́зе, вели́чию./ Сла́ва Бо́гу, Арсе́нием сию́ да́вшему нам,/ сла́ва возврати́вшему от Нова́града,/ сла́ва де́йствующему то́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 8.
Препросла́вленная Вы́шняго Ма́ти созыва́ет к песнопе́нию нас/ Своего́ о́браза прише́ствием от Нова́града/ и возбужда́ет зре́нием того́ на по́двиг,/ побежда́ти сопроти́вных си́лу,/ и к Ней, я́ко на́шея ра́дости вино́вней, пе́ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Прп. Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах. Тропарь, глас 3.
Мно́гаго ти ра́ди воздержа́ния и безме́рнаго поще́ния/ прие́мый свы́ше благода́ть чудотворе́ния/ и к Бо́гу ве́лие дерзнове́ние стяжа́вый,/ по́стником удобре́ние, Силуа́не,/ Тому́ моли́ся,/ да пода́ст нам мир и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8.
В бде́нном и тре́звенном моле́нии/ и кре́пком всегда́шнем пребыва́я поще́нии,/ те́ло свое́ умерщвля́л еси́, Силуа́не преподо́бне,/ и мно́гих уче́нием твои́м, в ты́яжде доброде́тели наставля́я,/ приве́л еси́ Христо́ви./ Ему́же в весе́лии днесь предстоя́,/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́.

Пасхалия
5 февраля - Неделя о мытаре и фарисее
19 февраля - Неделя мясопустная
26 февраля - Прощеное воскресенье
9 апреля - Вербное Воскресенье
16 апреля - ПАСХА
10 мая - Преполовение
25 мая - Вознесение Господне
4 июня - Пятидесятница
11 июня - Всех святых
Двунадесятые непереходящие праздники
7 января - Рождество Христово
19 января - Богоявление Господне (Крещение)
15 февраля - Сретение Господне
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа - Преображение Господне
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября - Воздвижение Животворящего Креста Господня
4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы
Двунадесятые переходящие праздники
9 апреля - Вербное Воскресенье
25 мая - Вознесение Господне
4 июня - Пятидесятница
Великие праздники
14 января - Обрезание Господне
7 июля - Рождество Иоанна Предтечи
12 июля - Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы
Церковные многодневные посты
27 февраля - 15 апреля - Великий пост
12 июня - 11 июля - Петров пост
14 августа - 28 августа - Успенский пост
28 ноября - 6 января - Рождественский пост
Церковные однодневные посты
- Среда и пятница, за исключением сплошных седмиц и Святок
18 января - Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября - Воздвижение Креста Господня
Дни особого поминовения усопших
18 февраля - Суббота мясопустная
11 марта - Суббота 2-я Великого поста
18 марта - Суббота 3-я Великого поста
25 марта - Суббота 4-я Великого поста
25 апреля - Радоница
3 июня - Суббота Троицкая
28 октября - Суббота Димитриевская
Сплошные седмицы
7 января - 17 января - Святки
5 февраля - 11 февраля - Мытаря и фарисея
19 февраля - 25 февраля - Сырная (масленица)
16 апреля - 22 апреля - Пасхальная (Светлая)
4 июня - 10 июня - Троицкая
Знаки Типикона
- бдение на великие праздники; наиболее праздничная служба, где все изменяемые песнопения посвящены Празднику.
- "бдение" такому святому совершается Всенощное бдение. Его устав близок к полиелейной службе, отличия заключаются в том, что появляется малая вечерня, великая вечерня и утреня объединяются (отсюда бдение), бывает освящение хлебов и елеопомазание в конце утрени.
- "крест", "полиелей", "с полиелеем"; полиелейная служба, т.е. такая служба, на которой на утрени исполняется полиелей (торжественное пением псалмов 134 и 135 с припевами); кроме того, на такой службе бывает чтение Евангелия, прокимен, степенные антифоны, канон на 8, поются хвалитны и Великое славословие, а на вечерни появляется "Блажен муж" (первая Слава 1-й кафисмы), бывает Вход, читаются паремии, а также все стихиры поются святому, может служиться лития.
- "славословный", "со славословием"; такому святому полагается петь Великое славословие в конце утрени (в службах рангом ниже оно читается), кроме того, на службе поются уже некоторые воскресные богородичны, седальны по кафисмам – святому, на каноне бывает катавасия, а в конце утрени поются стихиры на хвалитех, Великое славословие, и все окончание утрени бывает по праздничному.
- "шестерик", "на шесть"; святому положены все шесть стихир на "Господи воззвах", бывает Слава на вечерней и утреней стиховне, тропарь, утренний канон святого на шесть.
- "без знака"; самая рядовая повседневная служба святому, которому положено только три стихиры на "Господи воззвах" и канон на утрени на 4 тропаря. Тропаря святого может не быть.